Вила Досеви

Ресторант "Морският Вълк" се намира на 300 – 350 метра от вила "Досеви", в началото на Старинния Несебър.

Как да стигнем до ресторанта

Към интернет базирана карта на Google maps.

 

Ранновизантийските терми – баните, са построени през VІ в. по време на управлението на византийския император Юстиниан І Велики (527 – 565 г.). Проучена е около 2/3 от площа им: пет топли помещения (две от тях с полукръгли басейни), централна зала и коридор. Останалата част от сградата остава под съседните улици и къщи. През периода V – VІ в. е изградена сложна подземна водопроводна система, която обхващала целия град. Термите са функционирали по предназначение до края на VІІІ в. В началото на ІХ в. термите са преустроени и започват да се използват за жилищни и стопански нужди. През 680 г. в тези терми е правел бани, и се е лекувал византийският император Константин ІV Погонат.

 
/